khơi dậy đam mê với exciter
line
#V56
Nguyễn Thành Tuấn

Thành viên 1 : Nguyễn Thành Tuấn

Thành viên 2 : Mai Xuân Nhật

Thành viên 3 : Hồ Quốc Tài

Thành viên 4 : Lê Phước Anh

Thành viên 5 :

Hãy như Ex của Những chuyến đi dài
Tour Tết 2015

3
img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình