khơi dậy đam mê với exciter
line
#V43
Nguyễn Khoa Nam

Thành viên 1 : Nguyễn Khoa Nam

Thành viên 2 : Dương Nhật Phong

Thành viên 3 : Đăng Văn Nam

Thành viên 4 : Nguyễn Đình Khánh

Thành viên 5 : Võ Hà Luân

Hãy như Ex của Cảm hứng điều kiển xe là không thể THIẾU
Một người chơi độc hành ,Nhưng không ngờ được sức ép của Ex150 trong một lần tình cờ hẹn nhau trên Facebook nhưng mọi người lại gặp nhau và Cafe Thân nhau rồi cùng nhau Đoàn kết để vượt qua nhưng chặn đường trong lúc cảm thấy Cô đơn và lẻ lôi lại có nhưng người bạn cùng chí Nói chuyện.

56
img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình