khơi dậy đam mê với exciter
line
#V42
Vũ Thanh Tâm

Thành viên 1 : Vũ Thanh Tâm

Thành viên 2 : Đỗ Minh Tùng

Thành viên 3 : Phạm Hoàng Tuấn Anh

Thành viên 4 : Lê Phước Thành

Thành viên 5 : Lê Trần Duy Quang

Hãy như Ex của Cuộc đời là những chuyến đi
Những chuyến đi khám phá và chia sẻ cho những con người xung quanh ta.

13170
img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình