khơi dậy đam mê với exciter
line
#V38
Nguyễn Minh Hoàng

Thành viên 1 : Nguyễn Minh Hoàng

Thành viên 2 : Nguyễn Minh Huy

Thành viên 3 : Nguyễn Minh Trí

Thành viên 4 : Nguyễn Minh Hải

Thành viên 5 : Nguyễn Minh Đăng

Hãy như Ex của Feel the sea with Yamabike
Thích thì cứ đi, cứ chơi cho thỏa mong muốn tự do và khám phá! Câu chuyện bắt đầu khi video kết thúc! ;) mong rắng các bạn sẽ có được cảm hứng đó! Thanks

2
img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình