khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 980
Trần Minh Trung
Đây là Ex Lãng mạn
Ex #TrảiNghiệm
Ex #TựDo
Hãy như Ex của Trung Trần

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình