khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 926
Lê minh thắng
Đây là Ex Lãng mạn
Ex Và tình bạn 5 năm
Ex Cùng tiến
Hãy như Ex của Lee Tyn

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình