khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 892
Nguyễn minh hiếu
Đây là Ex Quậy
Ex Có đường để xe chạy thi ta sẽ đến
Ex Nhe nhang theo phong cách riêng cua chinh tôi
Hãy như Ex của Hiếu nguyễn

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình