khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 792
Phan Thanh Nghĩa
Đây là Ex Tự do
Ex Mộng mơ
Ex Chung thuỷ
Hãy như Ex của Nghĩa Shabi

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình