khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 766
Nguyễn Quang Đạt
Đây là Ex Tự do
Ex tự do tự tại đi muôn nơi.
Ex tôi muốn lạt ngay vào những vùng đất mới xa lạ.
Hãy như Ex của Ken Nguyễn

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình