khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 758
nguyễn Phước Bi Anh
Đây là Ex Tự do
Ex luôn sải cánh
Ex không mệt mỏi
Ex thích khám phá
Ex phá vỡ giới hạn
Hãy như Ex của Nguyễn Phước Bi Anh

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình