khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 670
Phạm Quốc Nghĩa
Đây là Ex Tự do
Ex Tự tin, bản lĩnh
Ex Luôn tiên phong, luôn dẫn đầu
Ex
Hãy như Ex của Lão Ngoan Đồng

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình