khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 590
Đỗ Hoàng Minh
Đây là Ex Tự do
Ex vượt cổng trời Quản Bạ
Ex leo được cả đèo xa Pí Lèng
Ex vượt núi, ex qua khe
Ex đang tìm đến tiếng khèn Đồng Văn
Hãy như Ex của Mộc Du Tử

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình