khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 520
Trần văn giáp
Đây là Ex Sáng tạo
Ex Tìm vùng đất chưa ai tới
Ex Lãng mạn cùng xế con
Hãy như Ex của Mậm bình

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình