khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 517
Nguyễn Trọng Nghĩa
Đây là Ex Tự do
Ex Kết nối tình bạn
Ex Chia sẽ đam mê
Hãy như Ex của Nghĩa Chùa

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình