khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 441
Đặng Minh Hoàng
Đây là Ex Tự do
Ex đây là ex tự do
Ex Ex đã đi dọc miền đất nước
Ex Ex không sợ mọi địa hình
Ex Ex sẵn sàng cho những vùng đất mới
Ex
Hãy như Ex của Hoàng

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình