khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 41
Phan Nguyễn Công Bằng
Đây là Ex Tự do
Ex Cuộc đời là những chuyến đi
Ex Độc Hành
Hãy như Ex của Bang Bang

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình