khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 370
Nguyễn Công Đạt
Đây là Ex Quậy
Ex đốt lốp.
Ex cháy hết mình với đam mê.
Hãy như Ex của Đạt

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình