khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 312
Vũ Thành Đạt
Đây là Ex Tự do
Ex Mạnh mẽ và bền bỉ
Ex Độc hành
Hãy như Ex của Đạt Rose

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình