khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 311
Dương Tiến Lập
Đây là Ex Tự do
Ex Thích ngao đây đó ...
Ex Rất bền bỉ...
Hãy như Ex của Dương Tiến Lập

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình