khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 262
Nguyễn trung đức
Đây là Ex Sáng tạo
Ex Cắt
Ex
Hãy như Ex của Nguyễn đức gp

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình