khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 252
Nguyễn Văn Vương
Đây là Ex Tự do
Ex Rất lạnh lùng
Ex Thích khám phá
Ex Thích trải nghiệm
Ex Và đôi khi rất phiêu...
Hãy như Ex của Vương Nguyễn

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình