khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 198
Huỳnh văn bình
Đây là Ex Quậy
Ex Tôi rat kham pha những miền đất mới trên quê hương đất nước tôi ..
Ex
Hãy như Ex của Ecxiter đến trường cùng em

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình