khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 196
Đặng Hoàng Sinh
Đây là Ex Tự do
Ex đi tới miền đất mới
Ex
Ex
Ex
Hãy như Ex của Sinh

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình