khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 157
Phạm Ngọc
Đây là Ex Quậy
Ex khá quậy
Ex rất là quậy
Hãy như Ex của Binbb

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình