khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 140
Nguyễn Thế Thuyên
Đây là Ex Tự do
Ex Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam. Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ.!
Ex
Hãy như Ex của Nguyễn Thế Thuyên

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình