khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 121
Nguyễn Minh Nhân
Đây là Ex Quậy
Ex Tuổi trẻ tài cao
Ex có tương lai đấy
Hãy như Ex của Minh Nhân

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình