khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 118
Phạm Duy Đông
Đây là Ex Tự do
Ex Young, Wild & Free
Ex Generations
Ex Chinh phục mọi thử thách !
Hãy như Ex của Tôn Ngộ Đông

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình