khơi dậy đam mê với exciter
line
img
#A 1024
Trần Lê Minh Tướng
Đây là Ex Tự do
Ex Thích đi trên mọi nẻo đường mới
Ex Rất phiêu
Hãy như Ex của Minh Tướng

img
Hãy gửi ảnh dự thi để có cơ hội trở thành Ex phong cách nhát
và giành giải thưởng chung cuộc hấp dẫn của chương trình